General

All posts in the General category

已经绝种了

Published May 11, 2013 by ireneyu1989

I saw my friend shared this out in her Facebook’s wall page. It has drawn my interest  to repost here. Every women in the World has the dream to marry the RIGHT guy. The RIGHT guy in  all sense as below:

已经绝种了

一個男人如果 …
☞ 把facebook密碼告訴你 Ö
☞ 銀行密碼告訴你
☞ 冬天允許你把他當暖爐用
☞ 可以讓你隨時翻他手機
☞ 過馬路時拉着你的手
☞ 不先掛你電話
☞ 不大聲對你說話
☞ 介紹他所有的朋友给你
☞ 陪你逛街不說累
☞ 不管多忙都会陪着你
☞ 不给你有任何一个生气他的机会
☞ 不管家人反对不反对
☞ 会取外号给你 [ 唯独他叫的 ]
☞ 把你的相片放在手機屏幕上
☞ 在街上為你綁鞋带
☞會為你哭的男生
☞喜歡被你欺負的男生
☞會主動親你的男生
☞喜歡叫你傻瓜的男生
☞不允許你喝酒的男生
☞想你想到失眠的男生
☞喜歡牽你手的男生
☞願意為你改變一切的男生
☞在你單獨外出時,為你擔心的男生
☞喜歡抱抱你的男生
☞把你看得比一切都重要的男生
☞喜歡坐車時,摟著你腰的男生
☞喜歡吃你醋的男生
☞在乎你,超過在乎自己的男生
☞不在乎外表,喜歡你本人的男生
☞當你難過,會在你身邊安慰你的男生
☞當你寂寞,會在你身邊陪伴你的男生
☞容不下你給其他男生一絲溫柔的男生
☞對其她人很兇,對你卻很溫柔的男生
☞當你流淚,會在你身邊哄你開心的男生
☞在你生病時,每天按時監督你吃藥的男生
☞即使你傷透了他的心,也不怨恨你的男生
☞會在天氣冷的時候,叮囑你穿多點衣服的男生
☞為了你,甘願放棄其他比你更好的女孩的男生
☞寧願自己獨自傷心,也不想你為他擔心的男生
☞為了你,可以不顧一切的男生
☞即使你把他傷得傷痕累累,卻還衷心祝福你的男生
那麼你就嫁给他吧 !
因為他真的愛你懂得珍惜你

Advertisements

Hair salon cheat customers

Published January 12, 2013 by ireneyu1989

Not going to further explain this as I have already expressed on my wall in FB. But insist not going to let others to be second victims…so….advice is: always ask, and don’t easily believe and BECAREFUL!

tomoko hai

Kad Diskaun Siswa 1Malaysia

Published September 29, 2012 by ireneyu1989

 

Kad Diskaun Siswa 1Malaysia (KDS1M) diwujudkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) dengan objektif untuk membantu mengurangkan kos sara hidup pelajar-pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT) awam dan swasta seluruh negara.

KDS1M diberi secara percuma kepada pelajar-pelajar IPT warganegara Malaysia yang mengikuti pengajian jangka panjang yang tempoh masanya 1 tahun dan ke atas.

Diskaun yang ditawarkan adalah bagi pembelian barangan dan perkhidmatan terpilih, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat yang mengambil bahagian seperti yang tertera dibawah: